Wat is belangrijker voor patiënten? Data of context? Markus Oei, Geert-Jan van Hal

Markus Oei, Geert-Jan van Hal Dit artikel is eerder gepubliceerd @ ICT & Health

De rol van data en contextinformatie

Patiënten hebben meer contextinformatie nodig, ook naast hun data. Dit gebeurt onvoldoende. Patiënten hebben
in hun hele zorgtraject informatie nodig om grip en begrip over hun ziekte en behandeling te krijgen. De komende
uitdaging is om de sluimerende behoefte van patiënten aan context om te zetten naar praktische verbetertrajecten.
Dat zijn de conclusies van het eerder dit jaar verschenen rapport Patiënteninformatie op maat’ door de Stichting
BetrouwbareBron in opdracht van VWS. Geert-Jan van Hal, ervaringsdeskundige en Markus Oei, een van de opstellers
van het rapport, whatsappen met elkaar over inhoud en impact van het rapport.