Verzoeken vanuit gemeenten; wat is de rol van de huisarts en wat niet?

Nieuwsbericht | 04-02-2020 | 07:41

Huisartsen krijgen vaak verzoeken van patiënten om verklaringen in te vullen die vanuit gemeenten worden gevraagd. Gemeenten vragen bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts om aan te tonen dat het leveren van een extra “grijze container” nodig is, omdat patiënten veel afval hebben door het gebruik van incontinentie- of stomamateriaal. Een ander voorbeeld is dat gemeenten soms om een medische verklaring van de patiënt vragen om met urgentie voor een woning in aanmerking te komen. Ook zijn er gemeenten die aan de huisarts een bewijs vragen dat hun patiënt mantelzorger is om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen.

Gemeenten kunnen niet vragen om dergelijke (medische) verklaringen door de huisarts in te laten vullen. Conform de richtlijnen van de KNMG geeft een behandelend arts namelijk geen geneeskundige verklaring af over zijn eigen patiënt.

Wanneer de gemeente in verband met het verstrekken van een voorziening of in verband met urgentie een medische verklaring nodig heeft, kan de gemeente daarvoor terecht bij een door de gemeente gecontracteerde GGD-arts of een medisch adviseur (arts). De GGD-arts of medisch adviseur kan indien nodig, en met toestemming van de patiënt, de huisarts benaderen voor eventuele aanvullende medische informatie. De huisarts mag deze informatie niet verstrekken aan een niet-medicus vanwege het beroepsgeheim.

Zie ook het artikel op de website vng.nl