Verzekeraars spelen doktertje,…

Verzekeraars voegen niet alleen weinig waarde toe , ze werken in veel gevallen ook kostenverhogend. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde