Samenwerking tussen zorg en gemeenten

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. Huisarts heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden. De huisarts kan het niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD. DAI gelooft in de kracht van kennisuitwisseling en sociale community’s.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing voor 4 punten (ID nummer: 347900) Doelgroep: Huisartsen

Gezonde wijkaanpak

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is.

Je krijgt niet alleen een reguliere nascholing op het gebied van gedragsverandering en gezonde wijkaanpak. Ook het meedenken aan rond het thema gezonde wijkaanpak beschouwen wij als een vorm van deskundigheidsbevordering. Te denken valt aan een integrale aanpak.

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl”

Motiverende gesprekstechnieken helpen patiënten het verschil te zien tussen hun werkelijke gedrag en hun gewenste gedrag, en laten ze zelf onder woorden brengen wat ze kunnen doen voor een betere gezondheid.

In deze interactieve training staat ervaringsgericht leren centraal. De training is gebaseerd op de theorieën van de grondleggers van Motivational Interviewing, William Miller & Stephen Rollnick.

Neem gerust contact met ons op.

Francoise Langens : Huisarts werkzaam in Amersfoort.

Rubik Nazarian Gedragstrainer