Samen Werken aan Volksgezondheid @KAMG_NL

De verschillen in gezondheid en levensverwachting nemen aantoonbaar toe. Bekende factoren die
de gezondheid negatief beïnvloeden, zijn: werkloosheid, een laag inkomen, schulden, weinig sociale contacten, een minder gezonde leefstijl, een slecht huis of onveilige buurt. Ondanks inspanningen van velen om deze verschillen te verkleinen, zijn de gezondheidsachterstanden van veel groepen in de samenleving de afgelopen jaren juist groter geworden. Het bleek moeilijker om kleinbehuisd en zonder een vaste baan de lockdowns tijdens corona door te komen. Veel mensen hadden last van stress door verlies van werk, eenzaamheid, angst voor besmetting en ziekte of long covid. Troost werd gevonden
in meer en vaak ongezonder eten, meer roken en alcohol drinken. Ook de toenemende polarisatie en wantrouwen wierpen een schaduw over de maatschappij. Groepen mensen herkenden zich niet in het beleid van de overheid, wantrouwden de motieven van allerlei partijen in het maatschappelijk debat en voelden zich niet gehoord, buitengesloten en zelfs bedreigd.

Wij – artsen Maatschappij + Gezondheid2 – schrijven dit essay om alle mensen die de volksgezondheid vanuit hun professionele achtergrond een warm hart toedragen te inspireren. We hopen bij te dragen aan de omslag van lobbyen voor deelbelangen naar een beweging die leidt tot werkelijk integrale zorg voor alle Nederlanders.

Lees verder >>>>