Raamplan Artsopleiding 2020: arts van de toekomst bevordert en beschermt gezondheid

“Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?” Het antwoord op deze vraag staat in het Raamplan Artsopleiding 2020. Met het nieuwe raamplan, een set eindtermen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. Resultaat: artsen die getraind zijn om de uitdagingen van de zorgsector het hoofd te bieden.28 mei 2020

Preventie en samenwerking 
Preventie, het voorkomen van onnodige zorg en het belang van een persoonsgerichte benadering zijn belangrijke thema’s. Evenals het zien van de burger en patiënt als partner en als onderdeel van het onderwijs. Prof. dr. Roland Laan, voorzitter van de projectgroep die het nieuwe raamplan ontwikkelde: “Het raamplan nodigt uit om te leren samenwerken. Niet alleen tussen artsen onderling, maar ook tussen artsen en andere medische, zorg-, en welzijnsprofessionals in het publieke domein.”

“COVID-19 bestond nog niet toen de ontwikkeling van het raamplan startte”, vertelt Joni Remmits, zesdejaarsstudent geneeskunde. ”De vraagstukken die het nieuwe coronavirus opwerpt, onderstrepen hoe belangrijk het is dat artsen leren in te spelen op veranderingen in de maatschappij, een aspect waar veel aandacht voor is in het nieuwe raamplan.” De  verantwoordelijkheid voor het diagnosticeren van ziekten en behandelen van patiënten staat centraal. Daarnaast gaat het raamplan ruimschoots in op de rol van de arts in het bevorderen en beschermen van gezondheid en kwaliteit van leven. Remmits: “COVID-19 heeft verschillende effecten op burgers. Als student word ik voorbereid om te leren waarom bijvoorbeeld zwaardere mensen harder getroffen lijken te worden dan anderen en daar bovendien naar te handelen.”

Innovatie van zorg
Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, vergrijzing, migratie, socio-culturele diversiteit en toenemende medisch technologische ontwikkelingen, neemt de druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel toe. Patiënten kunnen soms beter op andere plekken geholpen worden dan in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Plus: moet alles wat kan? De zorgprofessional moet rekening houden met de verschillen tussen patiënten en aandacht hebben voor de zinvolheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit vraagt om artsen die kunnen bijdragen aan innovatie van de zorg. “Het raamplan zet in op het ontwikkelen van competenties in de domeinen van maatschappelijk handelen en leiderschap”, aldus dr. Marjolein van de Pol, coördinator van de projectgroep. “En omdat, net als patiënten, zorgprofessionals van elkaar verschillen, is een inclusieve artsopleiding vereist. Diversiteit is verrijkend en kan bijdragen aan een betere zorg.”

Een leven lang leren 
Kennis vernieuwt zich constant en leidt tot andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld nieuwe technologie, digitalisering en artificial intelligence. Het zorgstelsel en de rollen van zorgprofessionals en patiënten veranderen. Daarom legt dit raamplan de nadruk op competenties die voor een leven lang leren noodzakelijk zijn, om continu te kunnen inspelen op onder meer technologische veranderingen. 

Loopbaan buiten het ziekenhuis
Er is in het raamplan ook ruimschoots aandacht voor carrièreperspectieven buiten de medisch specialistische zorg. Zo’n 70% van de artsen werkt namelijk niet in het ziekenhuis, maar daarbuiten, als huisarts, in de sociale geneeskunde of preventieve gezondheidszorg. De verscheidenheid is groot. Gezien de uitdagingen waar de maatschappij voor staat, zullen de artsen die buiten het ziekenhuis werken steeds belangrijker worden bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de samenleving.

Willy Spaan, voorzitter van de NFU en opdrachtgever, is trots op het breed gedragen raamplan. “Het biedt ruimte aan de geneeskundeopleidingen om hun eigen curriculum vorm te geven, overeenkomstig hun visie en binnen de kaders van wet- en regelgeving. De umc’s staan hiermee klaar om de uitdagingen voor het leven van morgen het hoofd te bieden.”

Lees hier het volledige Raamplan Artsopleiding 2020.
Please read the complete Medical Training Framework 2020 here.

NFU