Ook komen in het dierenrijk wel degelijk vormen van excessief geweld voor