Moeilijke patiënten bestaan niet, wel lastige consulten . Ongeveer 1 op de 6 consulten wordt door artsen als ‘lastig’ bestempeld.

Lastige consulten blijken het meest voor te komen bij patiënten met lichamelijk onbegrepen klachten, gedragsstoornissen of met een psychiatrische aandoening. Patiënten die door artsen als lastig worden ervaren, zijn minder tevreden over de geleverde zorg en die ontevredenheid leidt tot een hogere zorgconsumptie.

Communicatievaardigheden zijn goed te leren en beïnvloeden de artspatiëntrelatie positief.