GEPLAATST OP  via FAM : fonds Achterstandswijken Midden-Nederland

Hoe gaat u om met beladen thema’s zoals maagdelijkheidsverklaringen, huwelijksdwang, of eer-gerelateerd geweld? Dr. Saartje Tack en prof. dr. Sawitri Saharso, beiden verbonden aan de Afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête of interview in het kader van het onderzoek naar de ervaringen van huisartsen met patiënten met gezondheidsklachten gerelateerd aan zogenaamde schadelijke culturele praktijken en, algemener, aan gebrek aan (beslissings)vrijheid.

Over het onderzoek

Huisartsen in Nederland krijgen soms te maken met wat bekend staat als schadelijke culturele praktijken,
zoals vrouwenbesnijdenis, maagdelijkheidstesten, huwelijksdwang, en eer-gerelateerd geweld. Dit zijn
praktijken op het snijvlak van cultuur en gender; in Nederland zijn het vooral vrouwen met een
migratieachtergrond die ermee te maken krijgen. Vermoed wordt dat huisartsen vaak de eersten zijn tot wie deze vrouwen zich wenden wanneer ze hulp zoeken. Met dit onderzoek wordt gekeken met welke praktijken u als huisarts te maken krijgt, hoe u hiermee omgaat en hoe u uw rol hierin ziet, en wat uw perspectieven en dilemma’s zijn. Bekijk meer achtergrondinformatie.

Neem deel aan de enquête

U kunt deelnemen aan de enquête via deze link. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is anoniem en volledig vrijwillig.

Deelnemen via interview

U kunt ook deelnemen aan een interview dat ongeveer een uur duurt. Het interview kan plaatsvinden op
een locatie van uw voorkeur, zoals bijvoorbeeld bij u op de praktijk. Er wordt een geluidsopname gemaakt van het interview. Deze wordt uitgeschreven en gebruikt voor gegevensanalyse. Uw gegevens worden gecodeerd en zijn enkel door de onderzoekers naar u terug te herleiden. Wilt u deelnemen, neem dan contact op met Saartje Tack, via s.e.j.saartje.tack@vu.nl of 06-510 434 75.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u deelnemen aan het onderzoek? Lees dan de volledige uitnodiging of neem contact op met dr. Saartje Tack, s.e.j.saartje.tack@vu.nl, 06-510 434 75 of prof. dr. Sawitri Saharso, s.saharso@vu.nl, 06-143 811 39.