Netwerkzorg

Co-creëren aan de toekomst van zorg

Uitgeverij van beslissingsondersteunende informatie in dagelijkse zorgprocessen voor en door zorgprofessionals. Lokale Netwerkzorg biedt huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch specialisten en professionals uit het sociaal domein handvatten en een community voor interdisciplinaire samenwerking aan de toekomst van zorg

De kwaliteit, toegankelijkheid en cliëntbeleving in de Nederlandse zorg zijn over het algemeen goed, maar er is brede consensus dat er veranderingen nodig zijn om dat zo te houden. Een toekomst met nieuwe mogelijkheden ligt voor ons. Het verleden en de wetenschap leren ons wat waardevol en haalbaar is. Het heden biedt artsen soms weinig tijd en de regelmogelijkheden voor vernieuwing zijn beperkt. Mede daardoor hebben bureaucratische instituties veel invloed op de veranderingen gekregen.

Gelukkig zijn er goede ideeën en zorgprofessionals die passie hebben om lokaal en ‘van onderop’ aan de toekomst van de zorg te werken.

Lees hier het visiedocument.