Limburgse dokters verwijzen minder door: “Een voorbeeld voor de huisartsenzorg in heel Nederland” – Zorginstituut Magazine december 2020

Wanneer huisartsen in elkaars keuken kijken en daarvan leren, scheelt dat duizenden doorverwijzingen naar het ziekenhuis. En een enorme besparing op zorgkosten. Dat blijkt uit een vier jaar durend experiment met veertien huisartsenpraktijken in oostelijk Zuid-Limburg. Per praktijk is jaarlijks gemiddeld 123 keer minder doorverwezen naar het ziekenhuis.

De drie pijlers onder het project PlusPraktijken zijn: bevordering van zelfregie door leefstijlverandering, stimulering van doelmatige zorg en stimulering van wijkgerichte zorg door samenwerking met ketenpartners als ggz, ouderenzorg en het sociaal domein.

Download ‘Limburgse dokters verwijzen minder door: “Een voorbeeld voor de huisartsenzorg in heel Nederland”‘PDF document | 2 pagina’s | 135 kBMagazine | 16-12-2020