Leefstijl: een dure hype. Bart Bruijn , Apotheekhoudende Huisarts