Krachtige Basiszorg levert de bewoner de juiste zorg op. Medewerkers in de huisartsenzorg bloeien op

Beter inzicht en meer eigen regie door de patiënt

Uit onderzoek blijkt dat Krachtige Basiszorg betere zorg oplevert voor de kwetsbare patiënt. Van de deelnemende patiënten aan Krachtige Basiszorg begrijpt 75% hun probleem of klacht beter en weet 73% ook wat ze zelf aan hun klacht kunnen doen. Dit resulteert in minder verwijzingen en kortere vervolgconsulten. Huisarts Wouter Bisseling vertelt: ‘’We kunnen meer voor bewoners betekenen als huisartsen, andere zorgverleners, maar ook het wijkteam en welzijnswerkers samen optrekken.’’

https://krachtigebasiszorg.nl/

Bron: Nivel

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovatiesnetwerkzorg, gezonde wijkaanpak en andere relevante thema’s in de zorg op linkedin en via de nieuwsbrief. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren ? redactie@dai-artsen.nl