Huisartsen in Beverwijk, Haarlem, Velsen en omliggende plaatsen overspoeld met psychiatrische patiënten, door wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg. ’Artsen hebben niet altijd de vereiste expertise’

Ook huisartsen in Beverwijk, Haarlem, Velsen en omliggende plaatsen krijgen – net als hun collega’s elders in het land – beduidend vaker te maken met psychiatrische patiënten die als gevolg van groeiende wachtlijsten (nog) niet terecht kunnen bij een ggz-instelling. Dat stelt directeur Nout Waller van Huisartsen Zuid-Kennemerland.

Waller zegt dat de toenemende drukte bij huisartsen in deze contreien wordt vergroot door de recente sluiting van een locatie in Beverwijk van de regionale geestelijke gezondheidszorginstelling Parnassia. ,,We doen in overleg met Parnassia en ook met de andere grote regionale instelling GGZInGeest vreselijk hard ons best om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Maar als specialistische psychiatrische zorg benodigd is hebben de huisartsen niet altijd de vereiste expertise om deze zorg te bieden en is de huisarts dus niet de juiste zorgverlener’’, verduidelijkt Waller.

Begrip

Volgens de directeur van de regionale huisartsenondersteuningsorganisatie wordt de extra toeloop in de avond-, nacht- en weekenduren van psychiatrische patiënten hier ook veroorzaakt doordat kleinere ggz-instellingen en individuele hulpverleners niet altijd opvang kunnen bieden. ,,We begrijpen dat individuele psychiaters en psychologen niet 24 uur per dag en zeven dagen per week aan het werk kunnen zijn. Maar toch. De opvang van mensen die acute psychische hulp nodig hebben, is een extra belasting van huisartsen die het om andere redenen toch al drukker hebben dan voorheen. En het maakt eigenlijk dus ook geen deel uit van het reguliere werk van de huisarts.’’

De Beverwijkse huisarts Rense Duursma moet zich noodgedwongen ook wel eens bezighouden met patiënten die in geestelijke nood verkeren, zegt hij. ,,Ik krijg om de zoveel tijd eveneens te maken met mensen die voor onderzoek naar of behandeling van adhd eigenlijk naar een ggz-instelling zouden moeten, maar op een wachtlijst terechtkomen. In die situatie zorg ik dan zelf voor medicatie en begeleiding. Maar dat is dus niet de bedoeling.’’

Noodklok

Het is niet de eerste keer dat de huisartsen de noodklok luiden over de hoge werkdruk waarmee zij te maken hebben. Voorzitters Renate Beunder en Inez te Hennepe van Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland deden dat ook vorig jaar september al.

,,Het water staat ons echt aan de lippen. De werkdruk is de laatste jaren fors toegenomen, onder meer doordat wij er door oplopende wachttijden bij ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg onbedoeld taken bij hebben gekregen. Ikzelf ben naast mijn reguliere werk inmiddels ook half cardioloog en psychiater. Als artsen kunnen wij eigenlijk te veel. Daarom worden we overvraagd’’, aldus Beunder destijds.

Haarlems dagblad