Huisarts en bedrijfsartsen: daarom werken we samen.

Burgers / patiënten van huisartsen zijn in andere hoedanigheid tevens werknemer / cliënt.

In steeds meer NHG-standaarden zijn adviezen over consultatie van en verwijzing naar de bedrijfsarts opgenomen. Dat is mooi, want contact tussen bedrijfsarts en huisarts is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer het beleid van de huisarts afwijkt van dat van de bedrijfsarts. Of wanneer de bedrijfsarts ziet dat het herstel stagneert en niet duidelijk is waarom. Jacinhta van Balen, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NHG, Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider bij de NVAB en Hans Dam, bedrijfsarts geven in deze video voorbeelden voor het belang van samenwerking.