Het vaccin, een utopie: Pierre Capel en Ramon Bril

Pierre Capel is emeritus hoogleraar die de wetenschap een warm hart toedraagt en zijn kennis voor een breed publiek toegankelijk wil maken.