Het belang van een gezonde mond wordt door door mantelzorgers, huisartsen en wijkverpleegkundigen onderschat.@Nivel_research

Om mondproblemen te voorkomen, is samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners daarom van groot belang, zo stelt kennis- en onderzoeksinstituut Nivel in een recent rapport.

In Nederland zijn ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte
mondgezondheid. Als gevolg van het langer en op steeds oudere leeftijd thuis wonen en het feit dat
mondproblemen niet (tijdig) onderkend worden, ontstaan in toenemende mate problemen met de
mondgezondheid bij ouderen. Zorgverleners in algemene mondzorgpraktijken zien een groeiende
groep ouderen met specifieke mondproblemen in combinatie met somatische en/of psychische
problematiek.

#Netwerkzorg