Goede eerstelijnszorg is van cruciaal belang voor de samenleving. @raadRVS

Wijkgerichtheid – ook wel populatiegerichtheid (door de WONCA benoemd als community orientation) – is een belangrijke waarde van eerstelijnszorg.

Met populatiegerichtheid wordt hier de verbondenheid van één of enkele zorgverlener(s) per discipline aan een groep bewoners bedoeld. De term ‘populatie’ wordt elders bijvoorbeeld ook wel gebruikt voor een groep mensen met (een verhoogd risico op) een specifieke aandoening; zo is de term hier niet bedoeld. Door de bewoners van een wijk waarmee eerstelijnszorgverleners verbonden zijn goed in beeld te hebben, inclusief de lokale leefomgeving, kunnen eerstelijnszorgverleners proactief en gericht inspelen op (dreigende) gezondheidsproblemen van hun patiënten en de populatie als geheel. Daarnaast maakt dit het mogelijk om gericht in te spelen op risicogroepen, hetgeen kan bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden

Een sterke, goed functionerende eerstelijnszorg is van groot belang voor de samenleving. Echter staan een aantal essentiële waarden en functies van eerstelijnszorg momenteel onder druk. De Raad vindt dit zorgelijk en stelt dat anders kijken naar en anders organiseren van eerstelijnszorg noodzakelijk en urgent is. Dit advies stelt hiervoor 4 uitgangspunten voor.

Download : PDF document | 36 pagina’s | 733 kB

Advies | 03-04-2023

Centrale vraag en aanpak

Het ministerie van VWS heeft de Raad gevraagd om als onafhankelijk strategisch adviesorgaan op korte termijn een beknopt advies op hoofdlijnen te schrijven over de toekomst van eerstelijnszorg vanuit het perspectief van de samenleving. De volgende vragen staan centraal in dit advies:

  • Welke uitgangspunten/principes voor de toekomstige eerste lijn zijn van belang vanuit het samenlevingsperspectief?
  • Wat zijn de essentiële (toekomstige) waarden en functies van eerstelijnszorg voor de samenleving en wat moet dit betekenen voor de gewenste vormgeving van eerstelijnszorg op (middel)lange termijn?

Projectteam