GezondheidsCentrum 3-0 initiatiefdocument v1.0

Het GezondheidsCentrum 3.0 – innovatie in bedrijfsvoering van zorg, welzijn en preventie
Gezondheidszorg kan echt slimmer – met betere bedrijfsvoering is veel te winnen


Nu in Corona tijd staat de gezondheidszorg volop in de schijnwerpers. De politieke partijen buitelen over elkaar heen hoe belangrijk de zorg is en hoeveel geld er de komende jaren bij moet. Niet realistisch natuurlijk. Het wordt onbetaalbaar tenzij we het slimmer gaan doen. En slimmer in onze visie is slimmer in  bedrijfsvoering want daar is ontzettend veel te winnen. Om dat te bereiken hebben we elkaar nodig. Als Partners die ieder hun toegevoegde waarde hebben en samen de volledige oplossing kunnen leveren.

Burgers / patiënten van huisartsen zijn in andere hoedanigheid tevens werknemer / cliënt. Een contextuele benadering en multidisciplinaire samenwerking op het niveau van arbeidspopulaties biedt nieuwe kansen.