Gezonde Wijkaanpak

Gezonde Wijkaanpak, stichting io. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gezond gedrag, mens en maatschappij. Integratie van zorg , welzijn en preventie.

Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken (huis)artsen, apothekers en wijkverpleegkundigen samen.

Gemeenten als samenwerkingspartner  

De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door je leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20 % door je aanleg en genen.

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt. De huisarts heeft een belangrijke sleutelfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden. De huisarts kan het niet alleen.

Samenwerkingsvormen zijn essentieel om de eerste lijn en het sociaal domein te verbinden en te versterken.

Als de eerstelijnszorg (huisartsen, wijkzorg en lichte geestelijke gezondheidszorg) instort of vastloopt, zal de druk op het sociaal domein zowel in volume als in kosten onvermijdelijk toenemen. Gemeenten hebben alle belang bij een goede samenwerking met partijen in de zorg.

Speerpunten

-Aantrekkelijker maken van praktijkhouderschap.

-Huisartsenzorg als sterke basis

-Digitalisering vanuit de kernwaarden van de huisartsenzorg

-Green Deal Duurzame Zorg 3.0

-Vanuit Stichting Gezonde Wijkaanpak wordt helderheid verschaft rond datgene wat er in de huisartsenpraktijk hoort en wat niet. Het verschaffen van helderheid naar buiten wat betreft de behoeften van de huisartsen vormt een van de speerpunten van de stichting.

Zowel gemeenten als huisartsen hebben alle belang bij een gezonde wijkaanpak.

Bestuur :

Walter Schrader: Huisarts, Arts rampenbestrijding

Rubik Nazarian: Initiatiefnemer DAI Artsen

Leden van adviesraad:

Annet Boom: Huisarts , praktijkhouder, opleider

Francoise Langens: Huisarts, gezonde wijkaanpak.

Peter Felen: Bedrijfskundige en psycholoog

Stichting “Gezonde Wijkaanpak” wordt ondersteund door verschillende lectoraten:

Annet de Lange “Succesvol oud worden op het werk”

 Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk”

Olaf Timmermans  “Lector Healthy Region”

Gezonde wijkaanpak ia een initiatief van DAI Artsen .

DAI Artsen : focus op gezondheid in plaats van ziekte, eigen regie en keuzevrijheid, personalisering van de zorg, menselijkheid en solidariteit. Momenteel zijn er ruim 8000 artsen verbonden aan DAI Artsen- platform.