Gezonde Wijkaanpak

Gemeenten als samenwerkingspartner  

De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door je leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20 % door je aanleg en genen.

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt. De huisarts heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden. De huisarts kan het niet alleen.

Samenwerkingsvormen zijn essentieel om de eerste lijn en het sociaal domein te verbinden en te versterken.

Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen, paramedici en GGZ nauw met elkaar samen. Vanuit deze samenwerking wordt de zorg gecoördineerd naar gemeenten, GGD’en en ziekenhuizen.

Heeft u een vraag? Neem contact op via e-mail. info@dai-artsen.nl