Gedragsverandering / Gezonde Wijkaanpak.

Gezonde wijkaanpak

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren.

Je krijgt niet alleen een reguliere nascholing op het gebied van gedragsverandering en gezonde wijkaanpak. Ook het meedenken aan rond het thema gezonde wijkaanpak beschouwen wij als een vorm van deskundigheidsbevordering. Te denken valt aan een integrale aanpak.

Trainers :

Francoise Langens : Huisarts werkzaam in Amersfoort.

Rubik Nazarian : Gedragstrainer

E-mail: info@dai-artsen.nl