Er is een enorm verbeterpotentieel m.b.t. digitalisering in de zorg. Door Jan Rombout, MBA Medische Data & KNO-arts

Jan Rombout, MBA Medische Data & KNO-arts

09-08-2021

De zorg loopt achter met digitalisering, daarom is er een enorm verbeterpotentieel. Het voordeel van een grote achterstand t.o.v. de industrie is dat digitalisering in de zorg nu in een keer goed geregeld kan worden. Ervaren digitaal geïnteresseerde artsen en andere zorgprofessionals kunnen, samen met jonge artsen die ‘digital doctors’ willen worden, de sprong vooruit maken om de zorg kwalitatief beter en efficiënter te maken. Dit is dezelfde sprong die de ‘maak-industrie’ (bv. autofabrieken) 40 jaar geleden en de ‘dienstverlenende-industrie’ (bv. banken) 15 jaar geleden al hebben gemaakt.

De hoogstopgeleiden (artsen) lopen in de zorg op de werkvloer en richten zich op zorg en minder op digitalisering. Dit heeft als gevolg dat er met name buiten de artsen om is gedigitaliseerd, waardoor de oplossingen niet voldoen.  Een aantal innovatieve artsen zal het roer in handen moeten nemen en zorgen voor voldoende kennis en kunde m.b.t. digitalisering.

Basisbegrippen die ontwikkeld moeten worden zijn o.a. medische kennis- en datamodellen. Zolang zowel kennis als zorgdata ongecategoriseerd en ongesorteerd in de systemen zit is kwaliteitsmanagement in de zorg een illusie. Voor data geldt: ‘garbage in = garbage out’. Het toepassen van de modellen en het gestructureerd opslaan van zorgdata vereist een apart kennisdomen. Het zou mooi zijn als er ‘digital doctors’ opgeleid worden in dit nieuwe vakgebied. Digital Doctors zorgen voor een goede gegevensstructuur en een innovatiecyclus gebaseerd op betrouwbare data.

De wetenschappelijke verenigingen en de huisartsen hebben kwaliteitsgelden om de zorg te verbeteren, deze kunnen prima ingezet worden. De digitale transformatie van de zorg vereist een breed draagvlak, zodat nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk ingevoerd worden. DAI gaat dit draagvlak onder artsen creëren door opleidingen, bewustwording, standaarden en harmonisatie te stimuleren o.b.v. structurele dataoplossingen.

Huisarts eigenaar van de toekomst wil huisartsen een podium bieden met betrekking tot de innovaties in de huisartsenzorg.

Relevante artikelen over digitale innovaties in de zorg :

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovatiesnetwerkzorg en andere relevante thema’s in de zorg op linkedin en via de nieuwsbrief. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren ? redactie@dai-artsen.nl