Data-eigenaarschap Dr. Jan Rombout, MBA medische data & KNO-arts: 23-10-2021

Door zorgdata te hergebruiken, bijvoorbeeld met federated learning kan er een
fantastische nieuwe bron van kennis aangeboord worden. Wij kunnen met elkaar waarde
creëren en toevoegen aan de zorg door onze zorgdata optimaal (en anoniem) in te zetten.