DAI Bedrijfsartsen / Netwerkzorg

  De Leefstijldokter : Bedrijfsarts/leefstijl dokter en regie

Een ongezonde leefstijl heeft een grote impact op arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekteverzuim en functioneren op het werk.

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen nog beter samenwerken. Ze opereren ieder nog vooral in hun eigen domein, vanuit hun verschillende belangen en behandeldoelen. De huisarts is gericht op de gezondheid van zijn patiënt en kijkt niet altijd naar het werk dat iemand doet. De bedrijfsarts kijkt daar wel naar en ziet ook het bedrijfsbelang.

Door structureel contact tussen huisartsen en bedrijfsartsen kunnen beiden efficiënter en gerichter een diagnose stellen en gerichter behandelen.