DAI / Adviesbureau Mentink

DAI / Adviesbureau Mentink

Rubik Nazarian van DAI Artsen en Leon Mentink van Adviesbureau Mentink hebben hun krachten gebundeld landelijk mensen met elkaar in verbinding te brengen om vanuit zelfontwikkeling en organisatieontwikkeling tot een beter zorgproduct te komen. Dit doen we door themagestuurde bijeenkomsten te organiseren waar gezamenlijk een antwoord gegenereerd wordt op vraagstukken die zelf worden ingebracht. We hebben meerdere gezamenlijke ambities die we samen met de klant vormgeven:

  • Kennis delen en verspreiden.
  • Specialistische kennis en extra competenties vindbaar in kaart brengen.
  • Verbinden van de juiste partijen om gezamenlijk tot innovatie en zorgverbetering te komen. Kennis ontwikkelen.
  • Organisatie van zorg verbeteren.
  • Het centraal stellen van de zorgprofessional als persoon in ontwikkeling van zorgproducten.
  • Het ondersteunen van dynamische samenwerking in de zorg over de grenzen van de eigen organisatie of regio.
  • Praktijkondersteuning
  • Praktijkhouderschap

Dit doen we door samenwerking vorm te geven, al dan niet met ondersteuning door ICT.

Hiervoor hebben we kennis van het zorglandschap, kennis van ICT in het zorglandschap, ervaring met werken in het zorglandschap en ervaring met organiseren van zeer geslaagde, persoonlijke congressen. Verder hebben we een zeer groot netwerk met persoonlijke contacten en zijn we onafhankelijk van organisaties of belanghebbende partijen.

Graag stellen we ons voor

DAI Artsen, Rubik Nazarian:

Woonachtig in Amsterdam, oprichter van onder andere DAI artsen . Na vele jaren heeft hij een goede reputatie door de persoonlijke band met de vele professionals die heeft daarmee een zeer breed netwerk opgebouwd van specialisten, huisartsen, paramedici, organisaties en private partijen.

Adviesbureau Mentink, Leon Mentink:

Woonachtig in: Haaksbergen. meer dan 10 jaar huisarts en prakijkhouder geweest. Een vak dat hij tot 2 jaar terug jarenlang met liefde heeft uitgeoefend. Daarnaast heeft hij ervaring in besturen, reorganiseren en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in 1,5 lijns zorg. Betrokken bij ICT projecten en innovaties in de zorg. Nu werkzaam als zelfstandig adviseur, consultant en entrepreneur met adviesbureau Mentink. Daarnaast is Leon betrokken bij en startup luisterend naar de naam: “Mijn collega”. Een startup waar u binnenkort mogelijk meer van gaat horen. Dit is een software product met als doel de zorgprofessional centraal in zijn digitale communicatie- en kennisnetwerk te zetten.

We hebben een gezamenlijk belang. Uw belang voor passend onderwijs, betere samenwerking en professionalisering van het zorglandschap waarbij de zorgverlener centraal staat.

Wat doen wij:

Netwerkbijeenkomsten

Onder de vlag van DAI artsen bieden we de mogelijkheid om doelgerichte netwerkbijeenkomsten te organiseren. Afhankelijk van de vraag en samen met de opdrachtgever zoeken we naar de gewenste personen en partijen aan tafel. Voor deelnemers zoeken naar specifieke kennis, competenties en innovaties binnen maar zeker ook buiten het eigen netwerk of discipline. We proberen daarbij zoveel mogelijk gezamenlijke belangen te verbinden. Het eerste doel is een antwoord te genereren op de vraag van de opdrachtgever. Het 2e doel is te proberen een nieuw gezamenlijk fundament te leggen voor praktische toepassingen van het geleerde. Een netwerkbijeenkomst kan bijvoorbeeld afgerond worden met een publicatie over de opgedane discipline overstijgende kennis. Een verslag of protocol over de weg van vraag naar oplossingen zal vanuit de verschillende input beschreven worden. publicaties kunnen hierdoor discipline overstijgend gebruikt worden.

Verzorgen van lesmateriaal en kennis

Lesmateriaal wordt verzorgd in de vorm van fysieke bijeenkomsten, webinars, podcasts of publicaties. Afhankelijk van de vraag is een combinatie van verschillende vormen mogelijk. Samen met u zoeken de juiste kennis en partijen om hieraan een bijdrage te leveren. Zo nodig wordt er samengewerkt met bestaande aanbieders van scholing. We richten ons niet op nascholing over al bestaande protocollen, maar met name op de persoonlijke vraag die er vanuit de zorgleverancier of organisatie speelt voor het verbeteren van het zorgproduct en de organisatie eromheen. We geven scholing over hoe we samen tot een beter zorgproduct zijn gekomen volgens het quadruple-aim model en geven handreikingen en zo nodig scholing hoe dit te borgen.

Vraag gestuurde nascholing

Vraag gestuurd kan er nascholing verzorgd worden. De vorm van nascholing is anders dan wat de meeste mensen klassikaal gewend zijn. De sprekers staan hier niet alleen voor de groep maar moeten ook nieuwsgierig zijn naar wat deze kan leren van de ander. Zo nodig passen we methoden toe om elkaars paradigma’s te verkennen. Er wordt gezocht naar een interactieve kleinschalige bijeenkomst rond een afgebakend vraagstuk. De invulling komt tot stand in nauwe samenwerking met de klant. Hierbij wordt gezocht naar de kennis en partijen die benodigd zijn om het vraagstuk van de klant te kunnen beantwoorden. Waar nodig helpen we de hiaten in de benodigde kennis en inzichten aan te vullen door mensen met de juiste competentie te benaderen. Anders dan in de standaard nascholing waarin er 1 persoon voor de groep staat, proberen we een gemêleerd gezelschap bij elkaar te brengen die ieder vanuit hun achtergrond interactief nieuwe kennis en visie kunnen inbrengen. Dit kan eventueel afgesloten worden met een gezamenlijke publicatie of een verbeterde samenwerking.

Congressen

Na een grote reeks succesvolle bijeenkomsten, congressen en webinars, zitten we nu in de voorbereiding van: huisarts eigenaar van de toekomst. Door dit soort initiatieven kunnen we innovators en koplopers een platform geven en collega’s op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. (In dit geval de oplossingen voor personeelstekorten en overbelasting van de huisarts).

Het ondersteunen van innovatieve processen.

Door een private partij of ontwikkelaar van een concept of idee al in een vroeg stadium in contact te brengen met de praktijk en markt, kan deze beter vanuit de wens en marktvraag aansluiting maken en kennis opdoen. Ook kunnen we bij opschalingsvraagstukken optreden als podium en kunnen we ondersteunen in de marktverkenning.

Accreditatie en Credits

Waar nodig kunnen we accreditatiepunten aanvragen voor de bijeenkomsten. Hier zal namelijk zeker het een en ander geleerd worden. Naast Accreditatie zult u door deelname aan onze scholing creditpunten verdienen. Hiermee krijgt u korting en kunt u deelnemen aan acties die door ons door het jaar heen worden georganiseerd. Door u aan te sluiten kunt u makkelijk gevonden worden, mocht zich een ontwikkeling voordoen waar u als externe partner kunt bijdragen of betrokken wilt zijn.