D66 vraagt ruimte voor huisartsen en andere zorgaanbieders in groeiende gemeente

De bevolking van Purmerend groeit fors en vergrijst. De voorzieningen in de gemeente moeten hierop worden aangepast, zo ook het zorgaanbod. Maar vooral in het centrumgebied lijkt het aanbod van zorgverleners de groeiende vraag niet te kunnen bijbenen. Bij de bespreking van het plan om aan de Burgemeester D. Kooimanweg honderden woningen te bouwen, vroeg D66 dan ook aandacht voor deze scheve balans. Na de bespreking in de raadscommissie Ruimte diende de fractie een serie vragen in bij het college van burgemeester en wethouders.

Mark Intres Fractievoorzitter

04.02.2023

D66

Het begin van de Burgemeester D. Kooimanweg gaat er ingrijpend anders uitzien. De raadscommissie Ruimte sprak op 2 februari over het plan om tussen de Kooimanbrug (bij P3) en het winkelcentrum Miro 489 appartementen te realiseren. Deze woningen worden verspreid over verschillende bouwdelen, waaronder drie torens tot negentien verdiepingen. De hoogste toren in het plan wordt zestig meter hoog. Op de begane grond komt ruimte voor zogenoemde commerciële en maatschappelijke functies, kortom voor winkels en openbare voorzieningen.

D66 ziet in deze ruimte een oplossing voor het groeiende tekort aan praktijkruimte voor zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. De Landelijke Huisartsenvereniging laat weten dat ‘meer dan drie op de vier huisartsen op de een of andere manier een huisvestingsprobleem heeft‘. Bijna negen op de tien huisartsen verwachten hierbij een actieve rol van de gemeente.

D66 vraagt het college of er normen of criteria zijn voor het aantal huisartsen in een gemeente ten opzichte van het aantal inwoners. De fractie wil weten of Purmerend aan deze normen voldoet. Ook vraagt D66 in hoeverre het college een beeld heeft van het tekort aan huisartsen in de gemeente in het algemeen en in het centrumgebied in het bijzonder. De fractie vraagt daarnaast hoe de gemeente in het algemeen omgaat met huisartsen en andere zorgaanbieders die zich in de gemeente willen vestigen of verplaatsen, of wanneer zij plannen hebben voor uitbreiding. Ten slotte vraagt de partij of de gemeente al afspraken heeft gemaakt met de projectontwikkelaar voor de bouw van de woningen aan de Burgemeester D. Kooimanweg over de invulling van de maatschappelijke ruimte in het project.

Op basis van de beantwoording door het college van B&W bepaalt de fractie van D66 de eventuele vervolgstappen. Zo zou de partij een voorstel kunnen doen aan de gemeenteraad om in het bestemmingsplan voor de bouw van de woningen op te nemen dat de maatschappelijke ruimte in het project wordt gereserveerd voor zorgaanbieders.