‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ 12 Mei 2020 (18:00-21:30)

Het symposium ‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ is een symposium vóór en dóór huisartsen. Accreditatie wordt aangevraagd . 3 pe-punten

Vanaf 17:00 uur (incl. catering). Start : 18:00 uur, einde: 21:45  uur.

We zijn dan te gast bij ABN AMRO . Locatie: Koningskade 30, Den HaagL

Maximum aantal deelnemers: 50

Samen kunnen we de acute  knelpunten in de zorg oplossen en er voor zorgen dat ook de ‘Huisarts van de Toekomst’ het werk op een aangename en professionele manier kan uitvoeren. Of je nu praktijkhoudend huisarts, huisarts in dienstverband of waarnemer bent, de toekomst van ons vak gaat ons allen aan.

Mede door vergrijzing wordt de vraag naar zorg steeds groter. De patiënt, die ook consument is, vindt het in toenemende mate van-zelf-sprekend om van moderne digitale communicatiemiddelen gebruik te maken en verlangt steeds meer. 

De huisartsenzorg moet, voor en met de patiënt, voldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen verlenen en de poortwachtersrol te vervullen. 

Door de veranderde maatschappij en zorgbehoeftes groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en transformeert de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid , gedrag en preventie

Onderwerpen en sprekers

Opening Symposium: trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg door drs. Winston Texelsectorspecialist bij ABN AMRO.

Programmering door Rubik Nazarian.

Tijdens deze bijeenkomst passeren een reeks actuele thema’s de revue.

  •  Hoe kunnen we de waarnemer betrekken en integreren in het huidige praktijkhouderschap of moet de manier van praktijkvoering eerst veranderen?
  • Samen Beslissen: het klinkt zo simpel. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Hoe meer behandelingsmogelijkheden, hoe complexer.  Samen beslissen in de praktijk
  • Waardegedreven zorg (Value Based Healthcare) en de Juiste zorg op de Juiste plek zijn twee belangrijke trends in de Nederlandse zorg waar netwerkzorg een centrale rol speelt. ICT speelt een cruciale rol bij het faciliteren van netwerkzorg.
  • Door de veranderde maatschappij en zorgbehoeftes groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en transformeert de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid , gedrag en preventie
  • Meer grip op zorgvraagstukken. Door middel van de juiste inzet van data krijg je als zorgorganisatie meer grip op de hedendaagse zorgproblematiek.
  •  Hoe kunnen we de waarnemer betrekken en integreren in het huidige praktijkhouderschap of moet de manier van praktijkvoering eerst veranderen?
  • Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.

Basistarief: € 150,-

Voor DAI-leden en waarnemers die zijn verbonden aan ‘Huisarts van de toekomst’ geldt een kortingstarief van EUR 110,- Dit aanbod is geldig tot en met 10 april.

Voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via ANVH.

Volg ons via linkedin