Gezonde wijkaanpak & Motiverende gespreksvoering

Bij deelname aan het “Symposium: Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI)  (3 PE-punten ABC 1) ” worden er geen kosten in rekening gebracht aan scholing “Gedragsverandering  , Gezonde Wijkaanpak” 4 PE-punten  ABAN. Dit aanbod is bedoeld voor (huis)artsen. Datum: 17 april. Start : 12:00 uur, einde: 16 uur.  Seats2Meet Amersfoort CS. Er is een bepekt aantal plaatsen !

Symposium Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI). De inloop is vanaf 17:00 uur, voor catering wordt gezorgd. Start : 18:00 uur,  einde: 21:30 uur. Amersfoort.

Klik hier om je aan te melden aanmelden via ANVH

Gezonde wijkaanpak: Voor de optimale en integrale aanpak. Samenwerking tussen zorg, gemeente, welzijn en inwoners.

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. Huisarts heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden. De huisarts kan het niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD. DAI gelooft in de kracht van kennisuitwisseling en sociale community’s.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing voor 4 punten (ID nummer: 347900) . Doelgroep: huisartsen

Gezonde wijkaanpak

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren.

Je krijgt niet alleen een reguliere nascholing op het gebied van gedragsverandering en gezonde wijkaanpak. Ook het meedenken aan rond het thema gezonde wijkaanpak beschouwen wij als een vorm van deskundigheidsbevordering. Te denken valt aan een integrale aanpak.

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl”

Motiverende gesprekstechnieken helpen patiënten het verschil te zien tussen hun werkelijke gedrag en hun gewenste gedrag, en laten ze zelf onder woorden brengen wat ze kunnen doen voor een betere gezondheid.

In deze interactieve training staat ervaringsgericht leren centraal. De training is gebaseerd op de theorieën van de grondleggers van Motivational Interviewing, William Miller & Stephen Rollnick.

Datum

17-april-2019   Start: 12:00 uur Einde 16:00 uur.

Locatie : Seats2Meet  Amersfoort CS

Kosten open inschrijving

Kosten: Basistarief € 195,- Voor leden van het  DAI Netwerk DAI Artsen en huisartsen in Amersfoort geldt het kortingstarief van €165,-

Voor deze nascholing zijn de algemeene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via ANVH  https://anvh.nl/dai-artsen

Trainers :

Francoise Langens : Huisarts werkzaam in Amersfoort.

Rubik Nazarian : Gedragstrainer


Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI)  3Pe-punten , ABC1

DAI  heeft samen met huisartsen en medisch specialisten en de lectoraten het symposium Dokter & Bewegen ontwikkeld. Van verschillende kanten zal de rol van bewegen behandeld worden.

Datum: 17 april.  De inloop is vanaf 17:00 uur, voor catering wordt gezorgd. Start : 18:00 uur,  einde: 21:30 uur. Amersfoort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicthantering, omgaan met emoties & interculturele verschillen

Deze training is geaccrediteerd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) . 
Aantal punten = 8.  (ID nummer: 283347

Waarom deze training?

1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan eisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond.  Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patient relatie.

Voor een goede samenwerking met patiënt is het ook belangrijk om voorlichting te geven, prioriteiten te stellen en soms als coach te fungeren. Hierbij hoort het correct gebruiken van handelen vanuit jouw eigenheid door het stellen van grenzen en aangeven van limieten. Dit wordt vaak lastig wanneer er veel emoties in het spel zijn.

Wanneer er namelijk emoties in het spel zijn (en vaak zijn deze in het spel bij moeizame interacties) dan is het niet meer mogelijk om het consult goed voort te zetten voordat deze emoties zijn herkent en erkent. Dit vraagt van de arts ook inzicht in zijn eigen emoties.

Deze nascholing gaat hier dieper op in en vergroot hiermee de mogelijkheid om eigen emoties te parkeren om er zo beter voor de patiënt te zijn.

Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan consulten met conflict (boosheid, agressie of eisen). Je krijgt praktische handvaten en er wordt geoefend.

In de middag wordt er specifiek aandacht besteed aan patiënten van verschillende culturele achtergronden. Na deze middag heeft u inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Dit draagt bij aan een prettig en veilig contact tussen zorgverleners en hun cliënten.

Door meer aandacht te hebben voor de wisselwerking en overdracht van arts-patient en het onderkennen van negatieve reacties die een patiënt bij je oproept is het mogelijk om effectiever om te gaan met moeilijke consulten. Dat betekent betere communicatie, leukere consulten en meer energie over de hele dag!

Laat je een dag inspireren, verwonderen en wees vooral niet bang voor de spiegel die je wordt voorgehouden!

Doelstelling en resultaat

  • Inzicht in de invloed van cultuurwaarden op gedrag, communicatie en perceptie, zowel bij de ander als met name bij jezelf.
  • kunt u waarnemen en luisteren vanuit een ‘open perspectief’.
  • Emoties bij jezelf herkennen en deze parkeren
  • kunt u adequaat aansluiten en duidelijkheid creëren bij cliënten met een andere culturele achtergrond.

Voor wie?

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten.

  1. De training is zeker ook geschikt voor praktijkmedewerkers, doktersassistenten, praktijkondersteuners huisartsen (POH), verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten en zorgprofessionals in het algemeen

Vorm

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Simulaties met trainings-acteurs worden ingezet in afstemming op de leervragen en de cases die worden ingebracht. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma’s, observatie, ervaringen en in het laatste dagdeel kunt u uitgebreid oefenen met de trainingsacteur. Dit alles is gebaseerd op een gedegen methodisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Planning:

De training duurt een hele dag.

De deelnemers beoordelen deze praktische training met 8,5.

Incompany training

Wilt u een aantrekkelijke offerteNeem gerust contact op.