Arstrid van Heusden. Huisarts , digitale innovaties en repositioneren van huisartsenzorg

Uit een grote groep actieve meedenkers ontstond een kern van artsen die tijd en energie hebben om DAI Artsen Next naar een ander professioneel niveau te brengen. 

Ten eerste willen we een onafhankelijk platform zijn en blijven. Artsen voor artsen is ons credo. 

We willen jouw geluiden verzamelen, bundelen en op de juiste plek voor het voetlicht brengen. We willen dat doen door middel van narratief onderzoek. Een vertelpunt instellen, zodat verhalen gaan spreken. Getallen zijn vaak te manipuleren door aan de X- of Y-as te sleutelen, een verhaal staat. In de tweede nieuwsbrief van oktober wordt het onderzoek gelanceerd. 

Ten tweede benadrukken we van onderop te werken, vanuit het werkveld. We willen een verbindende rol spelen voor artsen en de brancheorganisaties.

Artsen en patiënten hebben een gemeenschappelijk belang: rust en vertrouwen creëren. Vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Vertrouwen is een schaars goed geworden in onze maatschappij vol controle en represailles. Burgers en dokters zijn ongelukkig geraakt in de huidige wantrouwende sfeer. Het is inderdaad tijd voor een nieuw geluid. Opgewekte muziek, aantrekkelijk om te volgen en je eigen deun mee te gaan zingen.

In dit kader organiseert DaiArtsenNext in het komend jaar vier hybride bijeenkomsten om de verbinding te herstellen tussen artsen onderling. Onze werkgroep kent een aantal voorlopers in digitalisering en e-health. Naar onze mening biedt ICT/digitalisering mogelijkheden om de uit de hand gelopen zorgvragen terug te brengen tot gezondere proporties. Automatisering van vragenafhandeling, berichtenverwerking en andere processen zullen tijd vrijmaken voor betekenisvolle gesprekken. Hierin kunnen gezondere keuzes en/of afzien van zinloze behandelingen bereikt worden.

In het programma van de eerste meeting op 16 november 2021 kun je zien welke artsen de historie van de digitale innovatie uitleggen. De huidige mogelijkheden, de financiering ervan en inzicht in wat er nodig is.

Dat is onze droom: dat arts en patiënt samenwerken en andere partijen buiten de zijlijnen van ons speelveld, het zorgproces, komen te staan. Pas dan is er sprake van de juiste zorg op de juiste plek. 

Arstrid van Heusden. Huisarts , Adviseur

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovatiesnetwerkzorg, gezonde wijkaanpak en andere relevante thema’s in de zorg op linkeddin en via de nieuwsbrief. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren ? redactie@dai-artsen.nl