AVG / privacy & disclaimer

AVG / privacy

In het kader van onze dienstverlening legt de DAI gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een Lid wordt via LINKEDIN of een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een congres bezoekt, gebruikmaakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de DAI. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

De DAI gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om leden van van de DAIvan (nieuwe) producten en diensten van DAI of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.