Digitale innovaties in de zorg. Maurice van den Bosch (OLVG)

Maurice van den Bosch (OLVG): “We moeten een nieuwe ‘voordeur’ van het ziekenhuis creëren.”

Met een duidelijke visie op de rol van technologie in het verbeteren van de ziekenhuiszorg. Een digitale die mensen daadwerkelijk uit het ziekenhuis houdt. Dat betekent een verschuiving van de focus op klinische resultaten binnen ziekenhuizen naar een grotere focus op preventie en wellness. Zowel preventie als wellness zijn onderdelen van het zorgcontinuüm die onvoldoende aandacht krijgen en buiten de huidige bedrijfsmodellen van ziekenhuizen vallen.”

“Door onze aandacht meer op deze gebieden te richten, kunnen we mensen langer gezond houden, de overbelasting van ziekenhuizen verlagen en daarmee de zorg over het hele continuüm activeren, terwijl het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt.”

Tina: “Ook kunnen we patiënten, veel meer dan nu nog het geval is, in staat stellen om hun eigen gezondheid te managen. Met behulp van data en AI-inzichten kunnen we het juiste punt van interventie bepalen en zorg personaliseren. Is dat iets waar OLVG ook mee bezig is?”

Maurice: “Zeker. Dankzij slimme data en AI, door gebruik te maken van platformtechnologie en door samen te werken met gezondheidstechnologiebedrijven zoals Philips kunnen we als ziekenhuis steeds beter hoogwaardige zorg op afstand opschalen. Een goed voorbeeld daarvan is medische triage; momenteel vindt deze nog plaats in het ziekenhuis, maar ik verwacht dat we hiervoor in toekomst steeds meer gaan doen via platformtechnologie die gebruik maakt van algoritmen en bestaande data om de juiste diagnose te stellen.”

Lees verder >>>>>>