Voor Nusantara zoeken we een (junior) Specialist Ouderengeneeskunde. Bussum

Locatie

Ugchelen/Bussum

Organisatie:
Nusantara Zorg is een landelijk werkende cultuurspecifieke organisatie. Doelgroep van Nusantara zijn ouderen met een oorlogs- en migratieverleden (de 1e generatie) van Indische, Molukse, Javaans-Surinaams, Indonesisch-Chinese afkomst en andere (aanverwante) migrantengroepen uit het gehele land. Zij leveren alles wat het dagelijks leven van een cliënt – mét diens lichamelijke en psychische aandoeningen en ongemakken – zo zelfstandig en comfortabel kan maken.

Nusantara heeft als missie het bieden van cultuurspecifieke begeleiding, zorg en behandeling aan bovengenoemde doelgroepen, aanverwante doelgroepen (migranten) en eenieder die affiniteit heeft met deze doelgroepen. Nusantara verwezenlijkt deze missie door een integraal aanbod vanuit de WMO, ZvW en Wlz in of vanuit 3 locaties; Ugchelen, Bussum en Almere.
Momenteel werken er circa 230 mensen bij Stichting Nusantara en zij bedient in totaal ongeveer 240 cliënten (intramuraal, extramuraal en dagactiviteiten).

De functie: 
Als Specialist Ouderengeneeskunde ben je integraal verantwoordelijk voor de locatie- en afdeling overstijgende kwaliteit van medische zorg en dienstverlening aan cliënten en ben je eerste aanspreekpunt voor de behandeling van cliënten door de organisatie. Dit alles in het licht van de cultuurspecifieke zorg die wordt geboden. 
Je bent verantwoordelijk voor het professionaliseren/door ontwikkelen van de zorg en het zorgteam, je werkt nauw samen met het management, neem je regie en stimuleer je hierbij een goede multidisciplinaire samenwerking waarbij medewerkers kunnen groeien in hun professionele rol.
Aangezien Nusantara hét kennis- en expertisecentrum is voor cultuurspecifieke intra- en extramurale zorg, behandeling en begeleiding van de “Indische” doelgroep, maakt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek deel uit van de functie.

Resultaatgebieden:

 • Medisch beleid
 • Medicatiebeleid
 • Diagnoses
 • Behandelregie
 • Behandeldossiers
 • Medische (Wzd) behandelingen
 • Kennisoverdracht
 • Behandelinnovaties en wetenschappelijk onderzoek
 • Managementrapportages behandelingen

Via onze website www.Brederijn.nl (onderaan de vacature) is een uitgebreide profielschets te downloaden.


Wij zoeken
Een specialist ouderengeneeskunde, die in staat is het zorgteam te motiveren en mee te nemen in de ontwikkeling binnen de organisatie. Inhoudelijk sterk op je vakgebied, een verbinder, organisatiesensitief, innovatief en resultaatgericht.

Je hebt:

 • Academisch werk- en denkniveau; een afgeronde Geneeskunde opleiding en specialisatie Ouderengeneeskunde, en BIG en RGS geregistreerd;
 • Affiniteit met de cultuurspecifieke cliëntendoelgroep en de verwante problematiek van deze doelgroep, zoals trauma’s/PTSS;
 • Kennis van multidisciplinaire zorgprocessen;
 • Communicatief vaardig in de contacten met cliënten, familie, medewerkers en partners in het netwerk. In staat de verbinding te maken op alle niveaus;
 • Kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;
 • Actuele kennis van relevante wettelijke en organisatorische kaders en codes, ethische vraagstukken en normen van de beroepsgroep;

Meer informatie:
De functie wordt marktconform beloond op basis van de CAO VVT, afhankelijk van je ervaring.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop ‘Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 25 februari a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 3 maart a.s. bij ons bureau. Vervolggesprekken bij Nusantara vinden plaats in de week daarna. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

Reageren

Klik hier om in te schrijven