Medisch beslisondersteunende systemen. #huisartsenzorg

In de huisartsenzorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van medisch beslisondersteunende systemen. Maar wat vinden huisartsen van deze systemen? Wat zijn de