Internist en praktijkondersteuner houden samen diabetesspreekuur

Soms verloopt een behandeling bij een diabetespatiënt onvoldoende goed en zijn er bijvoorbeeld onbegrepen hypo’s of glucoseschommelingen. In Almere kunn