Huidige financiering bedrijfsgezondheidszorg prikkelt niet tot onafhankelijke arbodienstverlening en effectieve preventie van beroepsziekten @NCvB_AMC

Dit is één van de conclusies uit het dubbel-rapport Beroepsziekten in Beeld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Inspectie-SZ