Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie.

Onverwachts heeft minister De Jonge van VWS besloten om de regeling Jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen. De eerstelijns zorg heeft dit berich