Conflicthantering / Interculturele Communicatie. In-comany en open inschrijving. 4 pe-punten ABAN

Deze scholing wordt vergoed door het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) Huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad A