Omgaan met agressie / Interculturele Communicatie. In-comany en open inschrijving. 4 pe-punten ABAN

Steeds vaker krijgen huisartsen en andere zorgverleners te maken met de agressie. Korte lontjes, persoonlijke agressie en bedreigingen zijn geen uitzonderi