Zoeken naar een zinvolle informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts #Huisartsgeneeskunde

Kun je een tool ontwikkelen waarmee huisartsen bij jeugdigen het risico op psychische klachten beter kunnen inschatten? En voorspelt dat instrument beter m