Voorkomen is beter dan genezen. Frederieke Schaafsma, hoogleraar arbeids- en bedrijfskunde

Van alle meldingen die bedrijfsartsen doen van beroepsziekten, bestaat 60 procent uit psychische klachten. Daarbij gaat het vooral om overspannenheid