Nederland gezonder: een ‘klimaatwet’ voor preventie. KNMG-voorzitter René Héman

Net als voor het klimaat moet er volgens KNMG-voorzitter René Héman voor de gezondheid een wet komen die harde doelen vastlegt voor 2040.Preventieve gezo