leefstijlverbetering met financiering lokale ‘gezondheidsleiders’  

De wijkgerichte aanpak van 2diabeat om de opmars van diabetes type 2 te stoppen, blijkt na twee jaar veelbelovend. Onmisbaar in deze aanpak zijn lokale lei