Digitale zorg

Digitale zorg  en innovatie

Digitale zorg helt volop kansen voor de eerstelijnszorg.Voor DAI ligt de prioriteit bij toepassingen die de artsen helpen in de zorg voor patiënten. Denk aan :

  • Ondersteuning van zelfmanagement door patiënten, en meer doen aan preventie
  • e-consult, online afspraken en online recepten aanvragen
  • Ondersteunen van de patiënt door het digitaal beschikbaar stellen van gegevens uit het HIS
  • Het vergemakkelijken van communicatie tussen zergverleners

Digitale zorg draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen

Met DAI zetten wij ons in om leefstijl bovenaan de agenda te krijgen.  Met hulp van onze leden willen wij inzicht krijgen in huidige technologische tekortkomingen om ons leefstijl doel te behalen. Wij zetten de kracht van ons netwerk in om tot oplossingen te komen. Middels de ontwikkeling van gezondheidsgerelateerde applicaties zorgen wij dat leefstijlgeneeskunde voor iedereen eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk wordt. Wij horen graag waar jullie in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis tegenaan lopen.