Bewegen als therapie: ROS Friesland ziet noodzaak preventie bij mentale gezondheid. Ros Friesland

We kunnen nog veel meer aan preventie doen als het gaat om mentale gezondheid. Bij ROS Friesland zien ze de druk en de kosten toenemen op de eerstelijnszor