Over ons

Adviesraad

DAI  kent een adviesraad van 4 huisartsen en een student geneeskunde en werkt samen met andere artsen-organisaties.

De adviesraad bestaat uit:

Petra Ooms, huisarts te Amsterdam

Matthijs van der Poel, huisarts in Rotterdam en oprichter van Looprecept

Juul Leijssen, studente Geneeskunde en bestuurslid Student en Voeding

Nienke van Bergen, huisarts te Zandvoort

Gordon Oron, huisarts te Leerdam

Lectoraten

Frits Oosterveld “Welzijn en Geluk” Hogeschool Saxion

Annet de Lange “Succesvol oud worden op het werk” Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk” Hogeschool Rotterdam

Olaf Timmermans  “Lector Healthy Region” Hogeschool Zeeland

Kernteam

DAI  is opgezet door Rubik Nazarian, mede op verzoek van artsen zelf. Zijn missie is het opbouwen van dit platform voor (huis)artsen omdat leefstijl een prominentere plek krijgt in de spreekkamer. Rubik is hiernaast van beroep trainer, trainingsontwikkelaar in het onderwijs en zorg, onder andere rond de thema’s leefstijl, motivational interviewing, gedragsverandering, samenwerken en arts-patiëntrelatie. Motto: alleen ga je sneller, samen komen we verder.

Françoise Langens is werkzaam als huisarts in Amersfoort en  betrokken met het project de gezonde wijkaanpak.

Jacqui van Kemenade is kaderehuisarts diabetes en gespecialiseerd in voeding en leefstijl

Harriët Verkoelen  is diëtist, diabetesverpleegkundige, auteur van verschillende boeken.

Jolanda Schulze is praktijkondersteuner somatiek ,leefstijlcoach en  betrokken met het project het leefstijlnetwerk , DAI Leefstijlcoach. 

Jan- Hein Wijers is bedrijfsarts. Hij is gespecialiseerd in de transitie van inzicht naar feitelijke gedragsverandering.

Adrie Bouma studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is ‘The barrier-belief approach,

Jan Willem Leidekker  is kwartiermaker GLI en Docent Onderzoeker, master manueel therapeut en sportfysiotherapeut.

Marit Martens is bewegingsagoog en als projectleider Dokter & Bewegen betrokken bij het integreren van gecombineerde leefstijlinterventie in de spreekkamer. Dokter en bewegen wordt vormgegeven door Rubik Nazarian en Marit Martens en Jan Willem Leidekker. 

Maarten Stiggelbout is bewegingswetenschapper.Hij begeeft zich in het middelpunt van beleid, onderzoek en praktijk en richt zich vooral op kwetsbare groepen in de samenleving. Hij is actief betrokken bij de integrale aanpak Bewegen op Recept.

Prem Heera leefstijl en Arbo arts

Matthijs Cikot Roos is student voeding & diëtetiek, afstudeerrichting Health Promotion

Samenwerkingspartners 

Bettery 

Chronisch Zorgnet

Kenniscentrum sport

EkoMenu 

Hogeschool Saxion

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 

Hogeschool Inholand 

Drimpy

Nationale Diabetes Challenge

Docendo Orbis 

Mediapartners :

ANVH,  Zorg & Ict,  NRC Live

Relevante links :

Thuisarts.nl 

Waarneemhulp.nl

Artsportaal.nl

Nell.eu

Het Institute for Positive Health

Preventie Consult / Test je risico 

Eetmeter

Beweegrichtlijn