Vijf voorbeelden van digitale zorg in de praktijk.

INZET VAN E-HEALTH E-Health staat ook in de huisartsenzorg volop in de belangstelling. E-health biedt kansen voor huisartsen om hun service en bereikbaarhe