Uit het onderzoek naar de impact van digitale zorgtoepassingen op de werkdruk

Impact op werkdruk .Er is geen bewijs gevonden dat de onderzochte digitale toepassingen de werkdruk in de huisartsenzorg verminderen. Daarmee is geen bewij