Samen Beslissen & uitkomstinformatie

Veel partijen houden zich bezig met uitkomstinformatie en Samen Beslissen. VWS zet, in samenwerking met onder ander het ZiNL, in op samen beslissen in het