Regionale inkoop Welzijn op Recept door zorgverzekeraars en gemeenten

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak: vaak spelen onderliggende soc