Moeilijke patiënten bestaan niet, wel lastige consulten . Ongeveer 1 op de 6 consulten wordt door artsen als ‘lastig’ bestempeld.

Lastige consulten blijken het meest voor te komen bij patiënten met lichamelijk onbegrepen klachten, gedragsstoornissen of met een psychiatrische aandoeni