Manifest van verontruste huisartsen

De aanstormende crisis onder praktijkhoudende huisartsen is nu zo urgent dat honderden zeer verontruste huisartsen (al dan niet praktijkhoudend) gezamenlij